Voditelj obrade osobnih podataka: Velana d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Kozjačka 37.

Primjena Politike privatnosti: na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera. Ova politika se ne primjenjuje na anonimne podatke (tj. podatke koji se ne mogu povezati s određenom fizičkom osobom).

https://www.velana.hr je registrirana domena tvrtke Velana d.o.o.

Značenje pojmova:

  • osobni podaci – svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (“ispitanik”);
  • obrada podataka – svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka

Zakonska osnova – zakoni koji reguliraju prikupljanje i obradu osobnih podataka su:

Zahtjeve možete slati na mail adresu velana1@velana.hr za:

  • Brisanje osobnih podataka
  • Ispravak osobnih podataka
  • Izvlačenje osobnih podataka
  • Prenosivost osobnih podataka

 

Datum zadnje izmjene: 14.04.2022.

Naziv: Velana Zagreb d.o.o.
Adresa: Kozjačka ulica 37, Zagreb
OIB: 65294663351
MBS: 110009308
Osobe ovlaštene za zastupanje: Tomislav Belanović
Tvrtka je upisana u Trgovačkom sudu u Zagrebu